Belediyeler Stratejik Plan Hazırlıyor, Katılmak İstiyorum

Belediye Kanunu’nun “Stratejik Plan ve Performans Programı” başlıklı 41. maddesine göre, nüfusu 50.000’in üstünde olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunludur. Yine bu maddeye göre, stratejik plan, mahalli idareler genel seçimlerinden sonra 6 ay içinde üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır.
2020-2024 dönemi Stratejik Plan Hazırlık çalışmaları doğrultusunda ekolojik haklara ilişkin taleplerimizi ve katkılarımızı yerel yönetimlere iletmek ve gündemleştirmek amacıyla bir örnek başvuru dilekçesi hazırladık. Hazırladığımız örnek dilekçeden faydalanarak siz de ilgili belediyeye katkı ve taleplerinizi iletebilirsiniz. 
Ekolojik Haklar Merkezi olarak, görüş ve önerilerini ilgili belediyeleri ile paylaşan kurum ve kişilere, tarafımıza bilgi verilmesi doğrultusunda sunacağımız gönüllü hukuki destek ile başvuruların izlenmesi sağlanacaktır.

Örnek dilekçe için tıklayın !