Bilgi Edinme Hakkı Mevzuatında Neler Değişti ? -Ekin Sakin

10/4/2019 tarihli ve 30741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 9/4/2019 tarihli ve 864 ve 865 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konmasına karar verildi.

Yönetmeliklerde yapılan değişikliklere göre; Bilgi Edinme Kanunun IMKB’nın faaliyetlerinde uygulanması kaldırılmıştır. Kurumların kamuoyunun bilgisine sunduğu düzenleyici işlemler kısmına da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi eklenmiştir.

Değişen kurum ve kuruluş isimleri; Maliye Bakanlığı- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü- Devlet Arşivleri Başkanlığı olarak yönetmelikte güncellenmiştir.

Önceden Başbakanlığa bağlı olan Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulunun sekreterya görevi, Bilgi Edinme Hakkı Kanununda yapılan değişiklikle Adalet Bakanlığına bağlanmıştı. Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesi de bu doğrultuda değiştirilmiştir.

Devlet sırrı ve ekonomik sır gerekçesiyle reddedilen bilgi edinme hakkı başvurularına dava açmadan önce bilgi edinme ve değerlendirme kuruluna yapılacak ihtiyari başvuru yolu diğer ret sebepleri için de tanınmıştır. 

Değişikliklerin ayrıntılı tablosuna erişmek için aşağıdaki linklere tıklayınız !