Dilovası ve Ergene Havzası hakkında açıklanmayan halk sağlığı araştırmasıyla ilgili ne yapılabilir?

Türkiye’de kanser vakalarına en sık rastlanan bölgelerden Kocaeli-Dilovası ve Ergene Nehri Havzasındaki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde, 2011-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen araştırmaları, Dr. Bülent Şık geçtiğimiz günlerde bianet.org için yazdığı makalede anımsattı.

“Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi” başlığını taşıyan araştırma çerçevesinde, endüstriyel üretimin yoğun olduğu bölgelerdeki kanser hastalığı görülme sıklığı ile çevresel ortamlardaki kanserojen madde yoğunluğu arasındaki ilişki incelendi. Bir başka deyişle, bölgenin havası, suyu, tüketilen gıdalar ve çalışma ortamında maruz kalınan kimyasallar mercek altına alındı.

Dr. Bülent Şık’a göre, saha araştırması kısmı 2015 yılı itibarıyla neredeyse biten raporun genel değerlendirme ve sonuç bölümleri de 2016’da tamamlanmış olmalı. Ancak 2017’de kamuoyuna duyurulmayan çalışma hakkında 2018’e gelindiğinde de Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı.

Makaleyi kaleme alan ve açıklanmayan araştırmayı kamuoyuna duyuran Dr. Bülent Şık, çalışmanın gizlenmesinin ne anlama geldiğini şöyle anlatıyor:

Araştırma projesi geniş bir coğrafi bölgede yaşayan en az 5 milyon insanı doğrudan ilgilendiriyor. Marmara körfezindeki belli bölgelerdeki dip çamurları, körfezdeki kabuklu deniz canlıları ile balıklarda yapılan çalışmalar da dâhil edildiğinde projenin çıktıları İstanbul ilinde yaşayanları da yakından ilgilendirmektedir. Buna ek olarak Türkiye’nin en önemli meyve ve sebze ürünleri üretim bölgesi olan Kumluca ilçesi de hesaba katıldığında araştırma projesinin sonuçları ülke genelini yakından ilgilendiren bir noktaya taşınmaktadır.


Ekolojik Haklar Merkezi, açıklanmayan bu araştırma hakkında yurttaşların Sağlık Bakanlığına iletebileceği bir bilgi edinme başvurusu hazırladı.

Buradan indirebileceğiniz bilgi edinme dilekçesini doldurup;

BİMER veya Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gönderebilir,
– İlgili kuruma doğrudan elden verebilir,
– İadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilirsiniz.