Hayvanları Gönüllü Olarak Korumak İçin #NeYapabilirim?

Mahallenizde, ilçenizde, kentinizde yaşayan sokak hayvanları için bir şey yapmaya çalışıyor ya da yapmak istiyorsanız, idarelerin bu konuda bir şeyler yapmasını istiyorsanız veya gerçekleştirilen çalışmaları takip etmek istiyorsanız size iyi bir haberimiz var. Yurttaşlar olarak hayvanları gönüllü olarak koruyabilirsiniz! Bunun için size 2 farklı yöntemden bahsedeceğiz. Bunların ilki belediye hizmetlerine gönüllü katılım sağlama yolu, diğeriyse yerel hayvan koruma görevlisi olmak.

Birinci yöntem: Gönüllü katılım sağlayabilirsiniz!

5393 sayılı Belediye Kanunu madde 77 ve İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği uyarınca, belediye hizmetlerine hayvanların korunması için gönüllü katılım sağlamanız mümkün.

Peki, gönüllü olarak neler yapabilirsiniz?

1. İl Özel İdaresi ve Belediyeye bağlı çalışırsınız.

2. Çalışmak istediğiniz alanı belirterek, İl Özel İdaresi veya Belediyeyle aranızda kararlaştıracağınız usul ve esaslar çerçevesinde çalışabilirsiniz. Bu anlamda yerel hayvan koruma görevlisinden farklı olarak, gönüllülüğün kapsamını belirlemek tarafların iradesine bırakılmıştır. Örneğin her gün mahallenizdeki hayvanlara belediye tarafından temin edilecek yemi veya suyu düzenli olarak vermek şeklinde anlaşmanız mümkündür.

3. İl Özel İdaresi veya Belediye çalışma süreniz içerisinde ulaşımınızı sağlayabilir, size gerçekleştireceğiniz faaliyete göre kıyafet, araç gereç, mekân sağlayabilir veya eleman tahsis edebilir.

4. İl Özel İdaresi ve Belediyeler, gönüllülere uyum ve yeterlilik eğitimi verebilir.

Gönüllü olmak için ne yapmanız gerekir?

Yaşadığınız il büyükşehir ise büyükşehir belediyesine dilekçe yoluyla başvurabilirsiniz. Büyükşehir olmayan illerde, mücavir alan sınırında yaşıyorsanız Belediyeye, değilseniz İl Özel İdaresine dilekçe yolu ile başvurabilirsiniz.

Bu konuda aşağıda yer alan Örnek Dilekçe-1’i doldurabilirsiniz. Başvurunuz kabul edildiği takdirde size bir Gönüllü Kimlik Kartı verilir.

Fakat gönüllü olabilmeniz için bazı şartlar aranmaktadır:

  • Reşit olmanız veya 12 yaşından küçükseniz yasal temsilcinizden izin almış olmanız,
  • Tüzel kişiler için yetkili organlardan izin alınmış olması,
  • Gönüllü olacak tüzel kişilik bir sivil toplum kuruluşuysa, ilgili sivil toplum kuruluşunun hayvan koruma konusunda faaliyette bulunuyor olması,
  • Belirlenecek çalışmala alanlarına göre, gerekirse gönüllülerin yetkili sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alması,
  • Gönüllü olacak kişi yabancı uyrukluysa, 4812 sayılı Kanun uyarınca mahalli en büyük mülki amire bildirim yapmak

gerekebilir.

 

 

İkinci yöntem: Yerel hayvan koruma görevlisi olabilirsiniz!

Yerel hayvan koruma görevlisi, özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallelerde yaşam sorumluluğunu üstlenen ve İl Hayvan Koruma Kurulunca yetkilendirilen kimselerdir. Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğine göre, hiçbir maddi kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insani ve vicdani sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için yerel hayvan koruma görevlisi olabilir.

Yerel hayvan koruma görevlisi olarak neler yapabilirsiniz?

1. Kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallelerde yaşam sorumluluğunu üstlenirsiniz.

2. Verilecek eğitimi başarıyla tamamladığınız takdirde İl Hayvan Koruma Kurulunca 1 yıl için yetkilendirilirsiniz ve size bir kimlik kartı verilir.

3. Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların, özellikle kedi ve köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan geçici bakım evlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında yerel yönetimlerle eşgüdümlü çalışabilirsiniz.

4. Bölgelerindeki lokanta, işyeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını, ilgili belediyeyle işbirliği içinde gerçekleştirebilirsiniz.

5. Yaşadığınız yerdeki olumsuzlukları il müdürlüğüne bildirebilirsiniz.

6. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları koruma amaçlı geçici bakımevleri yararına sosyal etkinlikler düzenlenmesine yardım edebilirsiniz.

7. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunmasıyla ilgili konularda toplumu bilgilendirmek için dergi, broşür ve benzeri yayınların çıkarılmasında yerel yönetimlere yardımcı olabilirsiniz.

Nasıl yerel hayvan koruma görevlisi olunur?

Yerel hayvan koruma görevlisi olabilmek için bazı şartlar aranmaktadır:

1. Hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye olmak

2. Hayvan koruma konusunda faydalı hizmetler yapmış olmak

Bu şartları sağladığınızı düşünüyorsanız ikamet ettiğiniz ilde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğüne dilekçeyle başvuruda bulunabilirsiniz. Bu konuda Örnek Dilekçe-2’yi doldurabilirsiniz.

Başvurunuzda, gerekli şartları sağladığınız takdirde aday olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitimlere davet edilirsiniz. Eğitim sonucunda başarılı olur ve faaliyette bulunmanızda sakınca görülmezse, İl Hayvanları Koruma Kurulu kimliğinizi onaylar ve 1 yıllık görevinize başlayabilirsiniz.

 

Hayvanları korumak isteyenlere idarelerin arazi, bina ve demirbaş tahsis edebileceğini biliyor muydunuz?

Hayvanları Koruma Kanunu madde 6 son fıkrasına göre, hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla, sadece insani ve vicdani amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler yapılmak istenirse ilgili Bakanlığın/İdarenin izniyle yapılır.

Bu konuda siz de ilgili belediyelere, orman idarelerine, Maliye Bakanlığına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunarak Örnek Dilekçe-3’ü kendiniz için uyarlayarak başvuruda bulunabilir, ihtiyacın zaruretini açıklayarak arazi, bina ve demirbaş tahsis edilmesini talep edebilirsiniz.

 

Bu konuda daha önce gönüllülük yaptıysanız ya da yerel hayvan koruma görevlisi olduysanız veya bu Ekolojik Haklar Merkezinin bu makalesi üzerine yaparsanız deneyimlerinizi ve görüşlerinizi lütfen makaleye yorum yaparak veya iletişim kanallarımızdan bize ileterek paylaşın!

Bu makalenin daha fazla yaygınlaşmasına ve hayvanları gönüllü koruma faaliyetlerinin artırılmasına katkıda bulunmak ister misiniz?

Bunun için aşağıda yer alan görselleri ve infografik çalışmasını, https://www.ekolojikhaklar.org/hayvanlari-gonullu-olarak-korumak-icin-neyapabilirim/ bağlantısıyla birlikte sosyal ağlarınıza kopyalayıp yapıştırarak paylaşabilirsiniz!

***

***

***

***