İstanbul’a Kanal İstemiyoruz

Yazılı başvuru için dilekçe örneği

CİMER başvurusu için itiraz metni

Yapılması planlanan Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporu görüşe açılmış olup proje kapsamında doğal ve kültürel alanlar tehdit altındadır.

Depremsellik yönünden riskler barındırmakta olan projenin ÇED Raporunda yer alan bilgilere göre, proje güzergahı 1., 2., ve 3. derece deprem bölgelerinden geçmektedir. Toplam 12.896.203,57 m2’lik devlet orman alanı, yani yaklaşık yaklaşık 20 bin futbol sahası büyüklüğündeki orman yok olacak, proje sebebiyle bölgede imar ve yapılaşma bağlamında nüfus artışı yaşanacaktır.

Marmara ve Karadeniz’deki doğal yapıyı bozulacak, gemi atıkları, yakıt ikmal alanları gibi etkenlerle denizde ve projenin etki sahası içerisinde kirliliğin artmasına neden olacaktır.

Terkos Gölü ve Sazlıdere Barajının yok edilmesi nedeniyle yıllık iyi senaryoda 70 milyon m3, kötü senaryoda 427 milyon m3içme suyu yok olacak, İstanbul susuzluk yaşayacaktır.

Proje nedeniyle 440 adet mera, yaylak, kışlak vasıflı taşınmazından 418 adet (13.437.022,67 m2) taşınmazın mera niteliği kaldırılmış olup mera ve otlak alanlar yok edilmektedir.

Proje hakkında sunulan ÇED raporunda kurum görüşleri ise eksiktir. Sunulan kurum görüşlerinde ise, manipülasyon yapılmış projenin tehlikelerine ilişkin görüşler değerlendirmeye alınmadığı gibi rapor ekine de eklenmemiştir.

Proje hakkında itirazlarınızı, ÇED Olumsuz kararı verilmesi talebi kapsamında aşağıdaki örnek dilekçeleri kullanarak iletebilirsiniz. Hazırladığımız örnek dilekçeleri CİMER ya da posta yoluyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderebilir, Kanal İstanbul Projesi hakkında itirazlarınızı sunabilirsiniz.