Kanal İstanbul projesinin Halkın Katılımı Toplantısı hakkında itiraz dilekçesi

İstanbul için planlanan Kanal İstanbul projesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci geçtiğimiz günlerde başladı. ÇED süreci kapsamındaki, 27 Mart 2018 tarihli Halkın Katılımı Toplantısı da pek çok tartışmaya sahne oldu. Toplantıda söz alan yurttaşların bir kısmı, Halkın Katılımı Toplantısı duyurularının etkin biçimde yapılmadığını, projeden etkilenecek pek çok kişinin toplantıdan haberdar olmadığını, bir kısmınınsa toplantı salonuna alınmadığını savundu.
Yine de bu tartışmalara karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED süreci kapsamındaki Halkın Katılımı Toplantısının gerçekleştirilmiş olduğunu resmi sitesinden duyurdu.

Ekolojik Haklar Merkezi, Kanal İstanbul projesinin ÇED süreci kapsamındaki Halkın Katılımı Toplantısının usulüne uygun gerçekleştirilmediğini, yurttaşların katılım hakkının kısıtlandığını, ifade edilemeyen görüşlerin proje hakkındaki Özel Formatın belirlenmesi üzerinde etki edeceğini belirten bir itiraz dilekçesi hazırladı.

Buradan indirebileceğiniz itiraz dilekçesini doldurup;

BİMER veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gönderebilir,
– İlgili kuruma doğrudan elden verebilir,
– İadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilirsiniz.