Arşiv

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kapatıldı mı ?

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kapatılmadı. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda yapılan değişlik ile Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu'nun sekreterya görevi Adalet Bakanlığı'na verildi. (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu md 14) Bu nedenle, Bilgi Edinme Kurulu için, Adalet Bakanlığında bir ofis kurulması ve yapılan itirazları kabul etmesi

Tam metin

ÇED Olumlu Kararının iptali için açılan davayı kazandık. Fakat Bakanlık 2009/7 sayılı Genelgeyi uyguladı. 2009/7 sayılı Genelge nedir? Bunun uygulanması ne anlama geliyor?

2009/7 sayılı Genelge, ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin iptali için açılan davalarda yürütmenin durdurulması ve iptal kararları verilmesi üzerine dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılmış bir genelgedir. Genelgeye göre ÇED Olumlu Kararları hakkındaki yürütmenin durdurulması/iptal kararları ilgili ÇED

Tam metin

Çevresel etki değerlendirmesinde amaç nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde amaç, çevreye önemli etkileri olabilecek faaliyetlerle ilgili projelerin planlama aşamasından başlayarak faaliyetin inşaat, işletme ve faaliyetin sona erdirilmesinden sonra meydana gelebilecek etkilerinin, proje hakkında karar alınmadan önce bilimsel yöntem ve tekniklerle irdelenmesi, olumsuz

Tam metin

Kimler ÇED raporu hazırlamakla yükümlüdür?

ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 listesinde yer alan projeler, “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler ve kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-1 listesinde belirtilen eşik

Tam metin

Mahkeme kararında projenin kesinlikle yapılamayacağı yazıyor. Buna rağmen yeni bir ÇED süreci başlatılabilir mi?

2009/7 sayılı Genelge uyarınca verilen mahkeme kararı ÇED Raporunun bir ya da birkaç bölümüne ilişkinse ve karar ÇED Raporunun diğer bölümlerini olumsuz yönde etkilemiyor, yani ÇED sürecinin baştan işletilmesini gerektirmiyorsa, yeni bir ÇED süreci başlatılmaz. Bunun yerine eksikliklerin giderilmiş olduğu bir ÇED Raporu Bakanlığa

Tam metin

Sosyal medyada hayvanlara şiddet içeren, öldürülmüş hayvan görselleri paylaşan sayfalar ya da hesaplar hakkında ne yapabilirim ?

Türk Ceza Kanunu m. 226'ya göre "Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden,depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir

Tam metin