Apartmanımda sahiplenilmiş fakat sahipleri tarafından bakımsızlığa muhtaç bırakılan ve işkence göre bir hayvan var, bu canlının bakımını üstlenmeleri için veya ihtarda bulunulması için nereye başvuruda bulunabilirim?

5199 sayılı Kanunun 5. maddesine göre, “Bir hayvana  bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan ekolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar” ve hayvanların sahiplenilmesi ve bakımıyla ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına 60 Türk Lirası; 7. fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına 200 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Kanunun “Koruma altına alma” başlıklı 24. maddesine göre, “Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır.”

Bunun için Orman ve Su İşleri Bakanlığına yazılı başvuru yaparak bu tespitinizi ve bu konuda bir denetim yapılarak ‘Hayvan Hakları İhlali Tutanağı’ tutulmasının ardından söz konusu fiili işleyen kişilere kanunda öngörülen idari para cezasının uygulanmasını ve söz konusu hayvanların koruma altına alınmasını talep edebilirsiniz. Ek olarak Bakanlığa ilgili taleplerinizi [email protected]  adresindende iletebilirsiniz.

Bu makale faydalı mı?

Hayır 0

YORUM YAZ