Bakanlık 2009/7 sayılı Genelge uyarınca ÇED Raporunu kabul etmiş, kabul işlemine dava açabilir miyim?

Yargı kararı ardından düzenleme yapılmış ÇED Raporu aslında yeni bir rapordur; dolayısıyla ÇED Raporunun İDK Toplantısında Nihai ÇED Raporu olarak kabul edilmesi de yeni bir idari işlem olduğu için, 2009/7 sayılı Genelge dayanak gösterilerek hazırlanan yeni ÇED Raporlarının Bakanlıkça kabul edilmesi işlemine dava açılabilir.

Bu makale faydalı mı?

Hayır 0

YORUM YAZ