Belediye ekiplerinin sokak hayvanlarının türlerini devam ettirmeleri gerektiği düşünülmeden kısırlaştırma yaptığını tespit ettim. Nereye başvuru yapmalıyım?

5199 sayılı Kanunun “İlkeler” başlıklı 4. maddesi k bendine göre, “Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır.” Ancak kanunun 8. maddesine göre, “Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır.”

Kanunun “İdari Para Cezaları” başlıklı 28. maddesi e fıkrasına göre, “8. maddenin 1. fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına 10.000 Türk Lirası; 2., 3. ve 4. fıkralarına uymayanlara hayvan başına 1.200 Türk Lirası idarî para cezası verilir” ve aynı maddenin son fıkrasına göre, “bu fiillerin, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, gözetim altına alma, bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlenmesi hâlinde verilecek ceza 2 kat artırılarak uygulanır.”

Bunun için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na yazılı başvuru yaparak bu tespitinizi ve bu konuda bir denetim yapılarak ‘Hayvan Hakları İhlali Tutanağı’ tutulmasının ardından söz konusu fiili işleyen kişilere Kanunda öngörülen idari para cezasının uygulanmasını talep edebilirsiniz.Ek olarak Bakanlığa ilgili taleplerinizi [email protected]  adresindende iletebilirsiniz.

Bu makale faydalı mı?

Hayır 0

YORUM YAZ