Belediyeye dilekçe vermek istedim, memur dilekçemi almadı, ne yapmalıyım?

Dilekçe hakkının engellenmesi, Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiştir. Kamu kurumlarına verilen dilekçenin, hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırı.

İdari makamların sunulan dilekçeleri kabul ederek gelen evrak kaydına işlemesi gerekmektedir. Böyle bir işlemden imtina ederek, dilekçenizi iade etmek isteyen kamu görevlisine, dilekçe hakkınızı engellemek suretiyle suç işlediğini hatırlatabilirsiniz.

Bu makale faydalı mı?

Hayır 0

YORUM YAZ