Bilgi edinme dilekçesi ile istenilemeyecek bilgiler nelerdir?

Hangi bilgi ve belgelerin istenilemeyeceği Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda sayılmıştır. Buna göre, aşağıda sayılı konulara ilişkin bilgi ve belgeler Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışındadır.

*Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
*Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler
*İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
*İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
*Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
*Özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler,
*Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.
*Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler
*Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler
*Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler (kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça)
*Tavsiye ve mütalaa niteliğindeki belgeler

Bu makale faydalı mı?

Hayır 0

YORUM YAZ