Bir projenin ÇED sürecini nasıl öğrenebilirim ?

Hakkında araştırma yaptığınız proje için tesis edilmiş idari işlemleri eksik öğrenmenize neden olabilir. Bu nedenle, hakkında araştırma yaptığınız projeyle ilgili öncelikle, ÇED Yönetmeliği’nin Ek -1 ve Ek-2 listelerini kontrol ederek, projenin hangi listeye tabi olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bir projenin hangi aşamada olduğunu tespit edebilmek için öncelikle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne ait internet sitesinde yer alan bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Genel Müdürlüğe ait internet sitesinde; “ÇED Olumlu” kararı verilmiş bütün projelerin listelendiği tablo yayınlanmaktadır. Bu tablodan, proje ile ilgili “ÇED Olumlu” kararı verilip, verilmediğini kontrol edebilirsiniz.

“ÇED Olumlu” kararlarının bulunduğu tabloda, hakkında araştırma yaptığınız proje ile ilgili verilen “ÇED Olumlu” kararı yok ise; Genel Müdürlüğe ait internet sitesinde bulunan duyurular bölümüne ve projenin kurulmak istendiği ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait internet sitesinde bulunan duyurular bölümüne göz atarak, proje ile ilgili duyuru bulunup bulunmadığını kontrol edebilirsiniz.

Genel Müdürlüğe ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait kurumsal internet sitesinde, hakkında araştırma yaptığınız proje hakkında bir bilgiye erişemezseniz, bu proje hakkında ÇED başvuru dosyasının sunulup sunulmadığı, ÇED sürecinin hangi aşamada olduğuna, İdarece verilmiş bir karar olup olmadığına ilişkin bilgi ve belgeler ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne ; proje tanıtım dosyası sunulup sunulmadığına, “ÇED Gereklidir” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararının verilip verilmediğine ilişkin bilgi ve belgeler için ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bilgi edinme başvurusunda bulunabilirsiniz.

“ÇED Olumlu” kararlarının bulunduğu listede, hakkında araştırma yaptığınız proje ile ilgili verilen “ÇED Olumlu” kararı var ise; Genel Müdürlüğe ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait kurumsal internet sitesinde o projeye ait Nihai ÇED raporunun bulunup bulunmadığını araştırmanız gerekmektedir. Bunun için, Genel Müdürlüğe ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ait kurumsal internet sitesinde duyurular kısmına bakarak, Nihai ÇED raporunun ilan edilip edilmediğini kontrol edebilirsiniz. Bu kontrolde, Nihai ÇED raporuna erişemezseniz, bilgi edinme başvurusu yaparak Nihai ÇED raporu ile birlikte ÇED sürecine ilişkin diğer bilgi ve belgeleri talep edebilirsiniz. İnternet aracılığıyla; bir projenin Nihai ÇED raporuna ulaşmak, o ÇED sürecine ilişkin tüm bilgiye eriştiğiniz anlamına gelmemektedir. Bu nedenle, her koşulda mutlaka projenin ÇED sürecine ilişkin bilgi edinme başvurusunda bulunmanızı öneriyoruz.

Bu makale faydalı mı?

Hayır 1

YORUM YAZ