Bir yurttaş olarak, stratejik planlama sürecine yurttaşlar katılabilmek için hangi yolu izlemem gerekir ?

Stratejik planlama süreçlerine yurttaşlar da katılabilir.
Stratejik planlama sürecine katılabilmek için öncelikle, stratejik planlama sürecinin yerel yönetim tarafından başlatılması ve başlatılan sürecin öğrenilmesi gerekir.
Sürecin başlatıldğına ilişkin bilgi, belediyenin askı, ilan veya duyuruları üzerinden öğrenilebilir.
İlgili Belediye’ye stratejik planlama sürecinin başlatılıp başlatılmadığına ya da ne zaman başlatılacağına ilişkin bilgi edinme başvurusu yapılabilir.
Planlama çalışmalarının başlatıldığının öğrenilmesi halinde, sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla ya da bireysel olarak stratejik planlama sürecine katılma konusunda talepte bulunulabilir.

Bu makale faydalı mı?

Hayır 0

YORUM YAZ