ÇED Olumlu Kararının iptali için açılan davayı kazandık. Fakat Bakanlık 2009/7 sayılı Genelgeyi uyguladı. 2009/7 sayılı Genelge nedir? Bunun uygulanması ne anlama geliyor?

2009/7 sayılı Genelge, ÇED Olumlu Kararı verilen projelerin iptali için açılan davalarda yürütmenin durdurulması ve iptal kararları verilmesi üzerine dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılmış bir genelgedir. Genelgeye göre ÇED Olumlu Kararları hakkındaki yürütmenin durdurulması/iptal kararları ilgili ÇED Raporunun bir ya da birkaç bölümünü ilgilendiyor ve diğer bölümlerini olumsuz yönde etkilemiyor, yani tüm ÇED Raporunun yeniden ele alınıp değerlendirilmesini gerektirmiyorsa, ÇED sürecinin en baştan işletilmesine gerek yoktur. Genelge uyarınca, hakkında yürütmeyi durdurma veya iptal kararı çıkmış ÇED Olumlu Kararına dayanaklık eden ÇED Raporunun eksik veya yetersiz görülen kısımlarının yeniden düzenlenmesi yeterli olacaktır. Hazırlanan ÇED Raporunun Bakanlığa sunulmasını müteakip, Bakanlıkça bir toplantı tarihi belirlenerek, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tekrar toplanır ve yargı kararı sonrası düzenleme yapılmış ÇED Raporu değerlendirilir. Yapılan düzenlemeler yeterli görülürse ÇED Raporu Komisyonca Nihai ÇED Raporu olarak kabul edilir. Bunun ardından Bakanlık proje hakkında ÇED Olumlu veya ÇED Olumsuz Kararı alır.

Bu makale faydalı mı?

Hayır 0

YORUM YAZ