Dilekçe nasıl yazılır?

“Dilekçede, sorun ve talepler açık ve sade olarak yazılır, dilekçeyi ispat aracı olarak destekleyecek belgeler, dilekçe içeriğine yazılarak, dilekçe ekinde ilgili kuruma sunulur.
Dilekçede, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.
Dilekçede, muhatap kurumun ismi,
dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur.”

Bu makale faydalı mı?

Hayır 0

YORUM YAZ