Dilekçem neden incelenmeye alınmadı?

“Dilekçenin hangi durumlarda incelenmeye alınmayacağı yasada tanımlanmıştır. Buna göre; belli bir konuyu ihtiva etmeyen dilekçeler, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan dilekçeler, dilekçe sahibinin adını-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresi yazılmamış dilekçeler incelenmeye alınmaz.

Yukarıda sayılan nedenler dışında başka bir nedenle dilekçenizin incelenmeye alınmaması, hukuken mümkün değildir.

Yukarıda sayılan eksiklikler nedeniyle dilekçeniz incelenmeye alınmadıysa, anılan eksiklik ya da yanlışlıkları düzelterek oluşturduğunuz yeni dilekçe ile tekrar başvuruda bulunabilirsiniz. “

Bu makale faydalı mı?

Hayır 0

YORUM YAZ