Dilekçeye ne yazmalıyım?

Dilekçenin başlık kısmında, dilekçenin sunulduğu kurum ya da kuruluş ismi büyük harfler ile yazılmalıdır. (Örnek ANKARA VALİLİĞi’NE, ANKARA VALİLİĞİ DERNEKLER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE)

Dilekçenin içerik kısmında, yaşanılan olay/sorun/vakıa, delilleri de belirtilerek özetlenmeli, dilekçe sahibinin yaşanılan olay/sorun/vakıalardan kaynaklı yaşadığı hak kaybı açık bir şekilde belirtilmelidir. Dilekçenin sonuç kısmında, dilekçe sahibinin talepleri açık ve net olarak belirtilmelidir.

Dilekçeyi ispat aracı olarak destekleyecek belgeler, dilekçe içeriğinde belirtilmek suretiyle, dilekçe ekinde ilgili kuruma sunulur.

Dilekçelerde, muhatap kurumun ismi, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur. Aksi takdirde, dilekçe incelenmeye alınmaz.

Bu makale faydalı mı?

Hayır 0

YORUM YAZ