Hayvanların Alışveriş merkezlerinde (AVM) sergilenmesi konusunda ne yapabilirim ?

Öncelikle 5199 sayılı Kanununun en temel ilkelerinden birisi hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü mumalelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınması ve hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılmasının esas olmasıdır.

Kanunun 22. maddesine göre işletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde düzenlemekle ve düzenlettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçeleri, evcil ve yabani hayvanların yılda en az yedi gün halka sergilendikleri yerlerdir ve “Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik“e uygun olmaları gerekmektedir. Bu yönetmeliğin 6. maddesine göre “Hayvanat bahçeleri, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden uzak, fen, sağlık ve afet şartları bakımından imar ile ilgili mevzuata uygun alanlarda kurulur” ve bir tesis kurma iznine müteakip çalışma ruhsatı ile çalışabilirler aksi halde çalışmaları mümkün değildir.

Bu tesisin izin belgesini ve ruhsatının olup olmadığını varsa tarafınıza onaylı bir örneğinin gönderilmesini Orman ve Su İşleri Bakanlığına yapacağınız bilgi edinme başvurusu ile talep edebilirsiniz.

Aynı zamanda Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na yazılı başvuru yaparak bu konuda Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bir denetim yapılmasını ve bu hayvanat bahçenin ruhsatının iptal edilerek kapatılmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca başvurunuzda Bakanlıktan Hayvan Hakları İhlali Tutanağı tutulmasını talep edebilirsiniz.

Ek olarak Bakanlığa ilgili taleplerinizi [email protected] adresinden de iletebilirsiniz.

Bu makale faydalı mı?

Hayır 1

YORUM YAZ