Her proje için ÇED raporu hazırlanması zorunlu mudur?

Hayır, böyle bir zorunluluk yoktur. Hangi projeler için ÇED raporu hazırlanacağı ÇED Yönetmeliği ile belirlenmiştir.
Buna göre,

• ÇED Yönetmeliği’nin Ek-1 listesinde yer alan projeler,
• “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler
• Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projeler için ÇED raporu hazırlanması zorunludur.

Bu makale faydalı mı?

Hayır 6

YORUM YAZ