Kapasite artışları için proje tanıtım dosyası hazırlanması gerekir mi ?

Kapasite artışı ya da genişletilmesi yapılan projenin, daha öncesinde ÇED Olumlu kararı ya da ÇED Gerekli Değildir kararı alıp almadığını araştırınız. Bunun için, Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü internet sitesindeki verileri inceleyebilir ya da bilgi edinme hakkınızı kullanabilirsiniz.

Eğer kapasite artışı ve/veya genişletilmesi planlanan proje, daha öncesinde ÇED Olumlu kararı bulunan bir proje ise; planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-1 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde olması durumunda ise, ÇED başvuru dosyası hazırlanması gerekir. Planlanan artış veya artışlar toplamı, ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise proje tanıtım dosyası hazırlanılması gerekir.

Eğer kapasite artışı ve/veya genişletilmesi planlanan proje, daha öncesinde ÇED Gerekli Değildir kararı bulunan bir proje ise; planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise mevcut proje kapasitesi ile toplanması ve bu toplamın Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda proje tanıtım dosyası hazırlanması; Ek-1 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda ise ÇED başvuru dosyası hazırlanması gerekir.

Bu makale faydalı mı?

Hayır 0

YORUM YAZ