Nihai ÇED raporu nedir ?

İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısında gelen görüşler doğrultusunda ÇED raporunun son hali verilir ve bu hali ile Bakanlığa sunulur. Son hali verilerek sunulan ÇED Raporu, Nihai ÇED raporudur.

Nihai ÇED raporunun, inceleme değerlendirme toplantılarının sona erdirilmesinden sonraki on (10) takvim günü içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması gereklidir. Sunulan raporda eksiklik varsa rapor iade edilir. Eksiklikler doksan (90) gün içerisinde tamamlanmaz ise ÇED süreci sonlandırılır.

Nihai ÇED raporunu inceleyen Bakanlık, ÇED Olumlu ya da ÇED Olumsuz kararı verir.

Bu makale faydalı mı?

Hayır 0

YORUM YAZ