Stratejik plana aykırı alınan kararlara dava açma hakkım var mıdır ?

İdarelerin her türlü işlemi, stratejik plana ve bütçeye uygun olmak zorundadır. Stratejik planlamaya aykırı olarak alınmış bir karar hakkında, idari yargı yoluna gidilerek iptal davası açılabilir.

Bu makale faydalı mı?

Hayır 0

YORUM YAZ