Bilgi Edinme Hakkı

6957 views 27 Ekim 2018 5
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kapatılmadı. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda yapılan değişlik ile Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu'nun sekreterya görevi Adalet Bakanlığı'na verildi. (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu md 14) Bu nedenle, Bilgi Edinme Kurulu için, Adalet Bakanlığında bir ofis kurulması ve yapılan itirazları kabul etmesi
6618 views 29 Ocak 2018 3
Öncelikle 5199 sayılı Kanununun en temel ilkelerinden birisi hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü mumalelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınması ve hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılmasının esas olmasıdır. Kanunun 22. maddesine göre işletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde düzenlemekle ve düzenlettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat
6368 views 29 Ocak 2018 4
Bu konuda ilgili bakanlık olan Orman ve Su İşleri Bakanlığına bilgi edinme başvurusu yapabilir, ilgili belgelerin onaylı bir örneğinin tarafınıza gönderilmesini talep edebilirsiniz. Bilgi edinme başvurunuza idare tarafından verilecek cevaba göre süresi içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na itiraz ve dava açma hakkınız söz konusu
5787 views 16 Ocak 2018 4
Bu konuda öncelikle belediyeye bir bilgi edinme başvurusu yaparak belediyenin sokak hayvanlarına ilişkin stratejisi olup olmadığını ve bu konudaki tüm bilgi ve belgelerin tarafınıza gönderilmesini, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında talep
17211 views 18 Kasım 2017 29
Ağaç kesimini hızlıca Orman Yangın İhbar hattına (Alo 177) bildirebilirsiniz. Sonraki süreçte, kesimin izinsiz olup olmadığına ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'ne ya da ilgili Orman Bölge Müdürlüğüne bilgi edinme başvurusunda bulunabilir, izinsiz kesim işleminde bulunanlar hakkında işlem yapılmasını
3226 views 13 Ağustos 2017 4
Tavsiye ve mütalaa talepleri Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı
2796 views 13 Ağustos 2017 1
Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır. Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas
2886 views 13 Ağustos 2017 0
Tavsiye ve mütalaa talepleri Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı
2862 views 13 Ağustos 2017 0
Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır. Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas
2886 views 13 Ağustos 2017 1
Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır. Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas