Kömürlü Termik Santraller ve Sağlık Etkileri

 
*Bu broşürdeki bilgiler, Sağlık ve Çevre Birliği HEAL’in mayıs 2015 tarihli “Ödenmeyen Sağlık Faturası – Türkiye’de Kömürlü Termik Santraller Bizi Nasıl Hasta Ediyor?” başlıklı raporundan derlenmiştir.