Kuğulu Park “budaması” ve bilgi edinme hakkının kullanımı

Av. Ülkü Şahin // Ekolojik Haklar Merkezi


Aralık 2017’de Ankaralılar Kuğulu Park yakınlarından geçerken şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı. Kuğulu Parktaki ağaçlar kesiliyordu! Yoksa budanıyor muydu? İlk görüntü herkeste kararsızlığa yol açmıştı; sanki ağaçlar budanıyordu fakat geleneksel budamada ağaçlar böylesine derinden kesilir miydi?

Sosyal medyadaki tepkiler ve haberler gecikmedi. Kavaklıdere’ye ismini veren kavakların bir kısmı yok olmuştu. Dere zaten gideli çok olmuştu; kalan kavaklar da ‘budamaya’ kurban gitmişti. Yaz-kış bizi koruyan Kuğulu Parkın çatısı bir günde ortadan kalkıvermişti.

Kimden izin alınmış, niçin bu kadar çok ağaç kesilmişti? İşlem doğru yapılmış mıydı? Ankaralılar bu sorulara yanıt ararken ilk açıklama Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den geldi.Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Çankaya Belediyesi resmi Twitter hesabından birtakım belgeler sundu.
Bu açıklamalara rağmen aklımızda hala yanıtlanmamış pek çok soru var. Bu sorularıysa demokratik haklarımızı kullanarak, yani bilgi edinme hakkımız yoluyla bizzat Çankaya Belediyesinden öğrenmek istedik. Bunun için bir bilgi edinme başvurusu hazırladık.

Tıpkı Kuğulu Parkta gerçekleştirilen budamada olduğu gibi, sizin de kendi mahallenizde, kentinizde, çevrenizdeki birtakım uygulamalar hakkında sorularınız varsa, ilgili idareye başvurarak bu sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Ancak bilgi edinme hakkınızı etkin biçimde kullanabilmek için bazı hususlara dikkat etmelisiniz.

Bir bilgi edinme başvurusu nasıl yapılır?

1. İdarenin bir sır perdesi arkasında çalıştığı fikrinden uzaklaşmalıyız!

Unutmayın ki bilgi ve belgeye ulaşmak esas, hakkın sınırlandırılması ise istisnadır. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Bilgi verme yükümlülüğü başlıklı 5. maddesine göre,

Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

İdarenin belgeyi vermeyeceği umutsuzluğundan kurtulduktan sonra, Kuğulu Park örneğinde olduğu gibi, idarenin sorumluluk alanında olan ve sorun olarak gördüğünüz konuyu tespit etmelisiniz.

2. Ön hazırlık yapmalısınız

Aklınızdaki soruya yanıt olacak bilgi ve belgenin hangi resmi kurumun sorumluluğunda, hangi Bakanlığın bünyesinde olabileceğini bulmalısınız. Bunun için yapacağınız bir mevzuat araştırması sonucunda bulacağınız kanun ve yönetmeliğin sonlarında yer alan “Yürütme” başlığında ilgili kurumu bulabileceğiniz gibi, kurumların kuruluş kanunlarından da bu bilgiye erişebilirsiniz.

Konuya ilişkin idarelerin yaptığı açıklamalar ve basında çıkan haberler de araştırmalarınız için oldukça faydalı olabilir!

3. Soruları dikkatlice oluşturun

Soyut, genel, anlaşılması zor ve örtülü sorular sormaktan kaçınmalısınız. Bilgi edinme başvurusunda isteyeceğiniz bilgi ve belgeleri açık ve ayrıntılı olarak belirtmelisiniz. İstenen bilgi ve belgenin biliyorsanız tarih ve sayı numarasını eklemelisiniz. Bilmiyorsanız en azından belgenin neyle ilgili olduğunu, coğrafi ve fiziksel sınırlarını belirtmelisiniz.

İfadeleriniz somut ve berrak olmalıdır.

Sorularınızı sonuca odaklı bir biçimde, stratejik şekilde kurgulamalısınız.

Soruları görüş, değerlendirme veya yorum ister gibi sormamalısınız.

4. Sorularınızı ve istediğiniz bilgi ve belgeleri sıralı ve numaralı şekilde istemelisiniz

Bilgi edinme dilekçesinde birden fazla soru yoluyla bilgi ve belge istemek mümkündür. Başvurunuzu tek bir soru cümlesi olarak kurmamalı, bütün soruları arka arkaya tek bir cümleye veya paragrafa sıkıştırmamalısınız.


Siz de kendi bilgi edinme başvurunuzu hazırlarken, Ekolojik Haklar Merkezinin Kuğulu Park budamasıyla ilgili yaptığı bilgi edinme başvurusunu temel alabilirsiniz (Başvuruya pdf formatında erişmek için lütfen buraya tıklayın):


5. Bilgi edinme başvurunuzu hazırladıktan sonra nasıl göndereceksiniz?

Bu konuda birkaç alternatifiniz var:

  1. BİMER üzerinden çevrimiçi olarak gönderebilirsiniz.
  2. Doğrudan bilgi edinme başvurusunun muhatabı olan idareye elden götürebilirsiniz.
  3. Bilgi edinme başvurusunun muhatabı olan idareye iadeli taahhütlü postayla gönderebilirsiniz.

Ancak evrak kayıt tarihi ve sayısına ilişkin belge almayı ihmal etmemelisiniz!

Bir bilgi edinme başvurusu verdiğiniz takdirde, dilekçeyi teslim ettiğiniz idare tarafından size evrak kayıt tarihi ve sayısı bildirilmelidir. Böylece başvurunun verildiği tarihe ilişkin elinizde ispat kolaylığı sağlayan bir belge ve bu belgenin takibini sağlamanız açısından kolaylık sağlayan bir numara olacaktır.

Daha önce bilgi edinme başvurusu yaptıysanız veya bu yazı üzerine yaparsanız deneyimlerinizi ve görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşın!