Salda Gölü İçin Ne Yapabilirim?

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Doğal Sit Alanı, Sulak Alan, Önemli Doğa Alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) niteliğindeki Salda Gölü’nde geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan Millet Bahçesi projesi kapsamında milyonlarca yılda oluşan ve göle özelliğini veren beyaz renkli kumlar göl kıyısına inen iş makineleri ve kamyonlar ile Halk Plajı olarak kullanılan bölgeye taşınmaya başlanmıştır.

Salda Gölü ve çevresi 1. Derece Sit alanı, aynı zamanda da “Salda Gölü Tabiat Parkı” dır. 1. Derece doğal sit alanı olan kesin korunacak hassas alanlar mutlak koruma altındadır ve bu alanlardan kum, çakıl alınması yasaktır. Ancak buna rağmen 12.04.2020 tarihinde, Covid-19 salgını gerekçesiyle giriş çıkışların yasak olduğu şantiye alanında yaklaşık 5 dekarlık kumluk alan iş makinaları ile tahrip edilmiş ve bu alandaki kumlar taşınmaya başlanmıştır.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 65.maddesinde ” Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile (…) İzin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu Kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni verenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para  cezasıyla cezalandırılır. ” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu kapsamda örnek olarak hazırlamış olduğumuz dilekçeyle ilgili suç hakkında kamu davası açılması talebi için şikayette bulunabilirsiniz. Geçirdiğimiz bu günlerde, dilekçenizi adliyeye gitmeden CİMER ya da Uyap Vatandaş Portal (https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/index.jsp) aracılığı ile internet üzerinden iletebilirsiniz.

CİMER aracılığı ile dilekçenizi ihbar kategorisi altında gönderebilirsiniz.
Uyap Vatandaş Portal sistemi içerisinden dilekçenizi göndermek için öncelikle e-imzaya sahip olmanız ve başvuru metnini udf formatına getirmeniz gerekmektedir. “CBS (Cumhuriyet Başsavcılığı) Evrak Gönderme” başlığına girmeniz gerekmektedir. Bu sayfa içinden Burdur ili, Yeşilova ilçesi ve Şikayet Dilekçesi seçimlerini yaparak dilekçenizi gönderebilir ve kültürel ve doğal müştereğimiz olan Salda Gölüne sahip çıkabilirsiniz.