Tüm Sorular

Katılım yollarını etkin kullanabilmek için, çevresel ve kentsel konularda doğru bilgi edinip edinmediğinizden emin olmalısınız. Bundan emin olamıyorsunuz, belki de nereye, nasıl, hangi araçlarla yöneleceğinizi bilmiyorsunuzdur. Eğer durum buysa; Ekolojik Haklar Merkezi size bir soru bir yanıt temin edebilir.

Mahallemizde bir park oluşturulması için nereye, nasıl başvurmalıyız? Belediyemizde kent temizliğinin gerektiği gibi yerine getirilip getirilmediğini nasıl öğrenebiliriz? Bu hizmetler gerektiği gibi yerine getirilmiyorsa, kimler, nasıl sorumludur? Şu sorulara bir göz atmanızı dileriz.

Nitelikli kentsel hizmetlere ulaşma isteği, kentlerin de korunması istediğidir. Bu gibi konularda hangi kurumlara başvurabilirsiniz? Buna benzer sorulara yanıt bulmak için Ekolojik Haklar Merkezi’ne başvurabilirsiniz.

Kamu kurumlarından doğru bilgiyi almak için hangi kuruma, hangi doğru soruları yönelteceğiniz çok önemlidir. Ekolojik Haklar Merkezi, doğru bilgiyi doğru sorularla almanız konusunda size doğru yönlendirme hizmetini gönüllü olarak sunmaktadır.