Hayvanat bahçelerindeki hayvanlar, temiz olmayan yerlerde tutuluyorsa ne yapabilirim ?

Öncelikle 5199 sayılı Kanununun İlkeler başlıklı 4. maddesine göre hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır ve hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılması  esastır.

Hayvanat bahçeleri, evcil ve yabani hayvanların yılda en az yedi gün halka sergilendikleri yerlerdir.Kanunun 22. maddesine göre işletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde düzenlemekle ve düzenlettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinin “Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik“e uygun olması gerekmektedir. Bu yönetmeliğin 12. maddesine göre hayvanların bulunduğu yerdeki atıkların düzenli olarak temizlenmesi şartı vardır.Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na yazılı başvuru yaparak bu konuda Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bir denetim yapılmasını ve bu hayvanat bahçenin ruhsatının iptal edilerek kapatılmasını talep edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra yönetmeliğin 26. maddesine göre hayvanat bahçesi sahipleri, hayvanat bahçelerini, doğal yaşama ortamına en uygun şekilde düzenlemekle ve düzenlettirmekle yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırılan hayvanlar için hayvanat bahçesi sahipleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi gereğince kötü şartlarda barındırdıkları hayvan başına Yediyüz Türk Lirası idarî para cezasına çarptırılırlar.Bunun için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na yazılı başvuru yaparak bu tespitinizi ve bu konuda bir denetim yapılarak Hayvan Hakları İhlali Tutanağı tutulmasının ardından söz konusu fiili işleyen kişilere Kanunda öngörülen idari para cezasının uygulanmasını ve söz konusu hayvanların koruma altına alınmasını talep edebilirsiniz.

Ek olarak Bakanlığa ilgili taleplerinizi [email protected]  adresinden de iletebilirsiniz.

Bu makale faydalı mı?

Hayır 1

YORUM YAZ